Flexiiform

Mái che sân thượng Retractable Rooftop mở rộng tầm nhìn

Share on facebook
Share on linkedin
Bạt‌ ‌căng‌ ‌nhà‌ ‌xưởng‌ ‌giúp‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌máy‌ ‌bọc‌ ‌tôn‌ ‌truyền‌ thống‌ ‌giúp‌ ‌nâng‌ ‌cao‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp,‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌điện‌ ‌năng‌ ‌nhờ‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌xuyên‌ ‌sáng.‌

MỤC LỤC

Mái che sân thượng retractable rooftop mở rộng tầm nhìn

Flexii

Rooftop bar_Mái che sân thượng cao cấp 6
Photo: Uni-Systems

Mái che sân thượng retractable rooftop mở rộng tầm nhìn

Flexii

Rooftop bar_Mái che sân thượng cao cấp 5
Photo: Uni-Systems

Mái che sân thượng retractable rooftop mở rộng tầm nhìn

Flexii

Rooftop bar_Mái che sân thượng cao cấp 3
Photo: Uni-Systems

Mái che sân thượng retractable rooftop mở rộng tầm nhìn

Flexii

Rooftop bar_Mái che sân thượng cao cấp 2
Photo: Uni-Systems
Flexiiform | Tensile Fabric | Membrane Structure | Design and Build 1995 
Địa chỉ: 42 Nguyễn Hiền, P.4, Q.3, TPHCM
Email: [email protected]
Website: https://flexiiform.vn

Flexiiform chuyên thiết kế và thi công

Mái che bạt căng | Tensile Membrane Structures trên toàn quốc.

Vật liệu

PVDF | PTFE | ETFE | FACADE

Màu sắc  

Trắng hoặc tùy chọn

Tham khảo

Mẫu mái che | Thiết kế đẹp

Thi công

Toàn quốc

Kích thước

Tùy chỉnh

Bảo hành

5-10-15-20 năm

Thời gian

Trung bình 60 ngày

Tiêu chuẩn

Tham khảo kiến thức chuyên ngành

Các đối tác

Bài viết về dự án

Xem nhiều