Flexiiform

Kiến thức chuyên ngành màng căng

Flexiiform cung cấp các kiến thức chuyên ngành liên quan đến thiết kế màng căng, bạt căng, tensile membrane structures hay tensile fabric.

Bạt căng trường học 9

Mái che định hình | | Cấu Trúc Tensile Fabric Cơ Bản

Làm thế nào để học sinh, sinh viên có cần một nơi an toàn và khô ráo để học tập, vui chơi? Sao lại cho rằng mái che có thể cải thiện chất lượng giáo dục tại bất kỳ một trường học nào? Để giải đáp những câu hỏi trên, bạt căng trường học là câu trả lời phù hợp nhất.

Tìm hiểu thêm »

Flexiiform chuyên thiết kế và thi công

Mái che bạt căng | Tensile Membrane Structures trên toàn quốc.

Vật liệu

PVDF | PTFE | ETFE | FACADE

Màu sắc  

Trắng hoặc tùy chọn

Tham khảo

Mẫu mái che | Thiết kế đẹp

Thi công

Toàn quốc

Kích thước

Tùy chỉnh

Bảo hành

5-10-15-20 năm

Thời gian

Trung bình 60 ngày

Tiêu chuẩn

Tham khảo kiến thức chuyên ngành