Flexiiform

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Flexiiform | Design & Build tensile Fabric

sản phẩm mái che bạt căng phổ biến tại Việt Nam

sản phẩm mái che bạt căng flexiiform với kiểu dáng đa dạng & hiện đại

Các sản phẩm mái che từ cấu trúc bạt căng luôn linh hoạt về kiểu dáng, sáng tạo không giới hạn, đáp ứng mọi nhu cầu từ chức năng đến hình thức thẩm mỹ. Đặc biệt, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành, từ thiết kế đến thi công, Flexiiform tự tin những sản phẩm và dịch vụ của mình sẽ mang đến sự hài lòng cao nhất cho tất cả các khách hàng.

Khám phá các loại sản phẩm bạt căng flexiiform

sản phẩm mái che bạt căng flexiiform 2
sản phẩm mái che bạt căng flexiiform 3
sản phẩm mái che bạt căng flexiiform 4
Sản Phẩm 1 Flexiiform
Sản Phẩm 2 Flexiiform
Sản Phẩm 3 Flexiiform
Sản Phẩm 4 Flexiiform
Sản Phẩm 5 Flexiiform
Sản Phẩm 6 Flexiiform
Sản Phẩm 7 Flexiiform
Sản Phẩm 8 Flexiiform
Cấu trúc mái che bạt căng kiến trúc linh hoạt nhờ vào việc sử dụng đa dạng các loại vật liệu khác nhau

“My hope is that light, flexible architecture might bring about a new and open society.”

Frei Otto - "Cha đẻ" của Kiến trúc bạt căng