Flexiiform

Mái sảnh FlexiiCanopy™

Bên cạnh các cấu trúc như kính, tôn, alumium,… thường thấy ở các hình thức mái sảnh – khu vực mái tại các vị trí của chính của công trình, thì bạt căng kiến trúc mang lại nhiều lựa chọn hình thức cho canopy hơn mà lại đảm bảo được độ bền và toàn vẹn công năng của các cấu trúc truyền thống khác.