Flexiiform

Vỏ bao che Tensile Facade FlexiiFacade™

Giải pháp mặt đứng hay kết cấu vỏ bao che công trình ngày nay cũng trở nên rất đa dạng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển các loại cấu trúc vật liệu nhẹ, điển hình là cấu trúc bạt căng kiến trúc (Tensile Membrane Structure Việt Nam). Hiệu quả và hiệu ứng mang lại từ loại cấu trúc này được cả thế giới công nhận và săn đón bởi hình thức sáng tạo không giới hạn.

It seems we can't find what you're looking for.