Flexiiform

Mái che sân thể thao FlexiiSport™

Nhà thi đấu là hạng mục công trình tiêu tốn nhiều chất xám của các Kiến trúc sư vì phải lựa chọn một cấu trúc sáng tạo độc đáo nhưng đáp ứng yêu cầu vượt nhịp hoàn hảo. Và với các đặc tính phù hợp cùng với cấu trúc vật liệu đa dạng, Tensile Membrane Structure cho phép các Kiến trúc sư thỏa sức sáng tạo các hạng mục mái che cho nhà thi đấu.