Flexiiform

Lều nghỉ dưỡng FlexiiTent™

Khác với các loại bạt thông thường và “bạt lợp” truyền thống, cấu trúc bạt căng hoàn toàn có khả năng bao che như một loại vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, chúng có khả năng chống nóng và thất thoát nhiệt khi sử dụng máy điều hòa nên hoàn toàn đáp ứng các khả năng tạo hình thành một cấu trúc nhà lều dạng bạt đẹp mắt và vững chãi.