Lắp đặt mái che bạt căng tại thiên đường du lịch Maldives

Project numberYearsMaterialArea (m2)Type of formClientLocation
2019PVC/PES (PVDF)300PhẳngSingha EstateMaldives

Mục Lục

Dự án Tham Khảo