Lắp đặt mái che tạo mẫu tròn độc lạ cho Portochino

Project numberYearsMaterialArea (m2)Type of formClientLocation
2018PVC/PES (PVDF)690Định hìnhPortochinoThailand

Mục Lục

Dự án Tham Khảo