Mái che bạt căng cánh buồm tạo bóng râm lối đi tòa nhà Gaysorn

Project numberYearsMaterialArea (m2)Type of formClientLocation
2019PVC/PES (PVDF)48PhẳngGaysorn GroupBangkok

Mục Lục

Dự án Tham Khảo