Mái che nhà hàng tầng lầu khách sạn Ned Kelly

Project numberYearsMaterialArea (m2)Type of formClientLocation
2018PVC/PES (PVDF)222Yên ngựaPrivate ClientMyanmar

Mục Lục

Dự án Tham Khảo