Thi công bạt căng vượt nhịp lấy ý tưởng từ chiếc lá tại Naradhiwat

Project numberYearsMaterialArea (m2)Type of formClientLocation
2013PVC/PES (PVDF)1100Dạng vòmThe Civil Aviation Authority of ThailandThailand

Mục Lục

Dự án Tham Khảo