Flexiiform

Thi công mái Không gian nhịp lớn trụ sở Air Asia

Share on facebook
Share on linkedin
Kiến trúc bạt căng là giải pháp cho mái không gian nhịp lớn vì tính chất vật liệu nhẹ, linh hoạt, khả năng bao phủ tuyệt vời với bất kỳ phạm vi diện tích nào.
Year | Năm: 2020
Material | Vật liệu: PVC/PES (PVDF)
Area | Diện tích: 1000 m2
Type of Form | Cấu trúc: Saddle | Yên ngựa
Client | Khách hàng: Air Asia

MỤC LỤC

Mái không gian nhịp lớn là gì?

Kiến trúc bạt căng là giải pháp cho mái không gian nhịp lớn vì tính chất vật liệu nhẹ, linh hoạt, khả năng bao phủ tuyệt vời với bất kỳ phạm vi diện tích nào.

Air asia_Mái không gian nhịp lớn 5

Những vấn đề thường gặp khi lựa chọn cấu trúc mái vượt nhịp

Kiến trúc bạt căng là giải pháp cho mái không gian nhịp lớn vì tính chất vật liệu nhẹ, linh hoạt, khả năng bao phủ tuyệt vời với bất kỳ phạm vi diện tích nào.

Air asia_Mái không gian nhịp lớn 4

Vì sao trụ sở Air Asia lựa chọn cấu trúc bạt căng cho mái không gian nhịp lớn?

Kiến trúc bạt căng là giải pháp cho mái không gian nhịp lớn vì tính chất vật liệu nhẹ, linh hoạt, khả năng bao phủ tuyệt vời với bất kỳ phạm vi diện tích nào.

Air asia_Mái không gian nhịp lớn 3

Hiệu quả mái bạt căng mang lại cho không gian bao phủ rộng lớn

Kiến trúc bạt căng là giải pháp cho mái không gian nhịp lớn vì tính chất vật liệu nhẹ, linh hoạt, khả năng bao phủ tuyệt vời với bất kỳ phạm vi diện tích nào.

Air asia_Mái không gian nhịp lớn 2

Flexiiform | Tensile Fabric | Membrane Structure | Design and Build 1995
Địa chỉ: 42 Nguyễn Hiền, P.4, Q.3, TPHCM
Email: [email protected]
Website: https://flexiiform.vn

Flexiiform chuyên thiết kế và thi công

Mái che bạt căng | Tensile Membrane Structures trên toàn quốc.

Vật liệu

PVDF | PTFE | ETFE | FACADE

Màu sắc  

Trắng hoặc tùy chọn

Tham khảo

Mẫu mái che | Thiết kế đẹp

Thi công

Toàn quốc

Kích thước

Tùy chỉnh

Bảo hành

5-10-15-20 năm

Thời gian

Trung bình 60 ngày

Tiêu chuẩn

Tham khảo kiến thức chuyên ngành

Partners | Các đối tác

Bài viết về dự án

Xem nhiều