Sự kết hợp độc đáo của mái che công viên Tah Sa Torn Healthy

Project numberYearsMaterialArea (m2)Type of formClientLocation
2009HDPE150Yên ngựaProvincial of Suratthani Administrative OrganizationThailand

Mục Lục

Dự án Tham Khảo